Předobrazy Hry o trůny. V čem se seriál inspiruje skutečnými událostmi

1. 11. 3 770×56 světlý/tmavý vzhled

Příznivci kultovního seriálu z produkce HBO, násilné a intrikánské fantasy Hra o trůny 92 %, velice dobře vědí, že se autor předlohy George R. R. Martin   silně inspiroval událostmi ze skutečné středověké historie. Co všechno z rozsáhlých reálií fiktivního světa Západozemí nezapře své reálné předobrazy?

1) Hadriánova zeď

Na samotném severu Sedmi království stojí v populárním seriálu obří ledový val, který brání barbarským hordám a nemrtvým v cestě do úrodných krajin obývaných poddanými Železného trůnu. Ve starověku přitom podobnou zeď vztyčili Římané, aby ohraničovala jejich území a držela na uzdě kmeny žijící na území dnešního Skotska. Stejně jako Brandon Stavitel budoval císař Hadrián své dílo na místě, kde je pruh země v sevření moří nejužší.

2) Válka růží

Boje mezi znepřátelenými rody Starků a Lannisterů odrážejí tvrdou realitu dlouhé a komplikované Války růží, která v patnáctém století uvrhla pozdně středověkou Anglii do chaosu. Střetly se v ní znepřátelení šlechtici Yorkové a Lancasteři, přičemž první jmenovaní příznačně pocházeli ze severu, zatímco druzí prosluli značným bohatstvím. Stejně jako ve Hře o trůny také nejprve vyhrávali Yorkové, pak jim ale Lancasteři vrátili úder a nepřátelství skončilo až sňatkem, který oba rody symbolicky sjednotil. Něčeho podobného se ale v seriálu pravděpodobně nedočkáme.

Kdo získá židli z mečů? Představujeme 10 nejschopnějších hráčů Hry o trůny

3) Řecký oheň

Na konci druhé série zaútočil Stannis Baratheon na Královo přístaviště a v bitvě by nejspíš i zvítězil, kdyby část jeho flotily nespálil na popel ničivý divoký oheň. Tuto zbraň potom znovu použila i Cersei Lannister proti konkurenčnímu rodu Tyrellů a náboženským fanatikům Vrabčákům.

Divoký oheň je založen na skutečné historické zbrani, řeckém ohni. Ten se totiž taktéž nedal uhasit vodou a s oblibou jej používali zejména Byzantici proti nájezdníkům z muslimského světa. Ti však brzy tajemství jeho výroby získali pro použití ve svých vlastních armádách. Složení řeckého ohně je i přes toto značné rozšíření v dnešní době záhadou a stalo se předmětem mnoha spekulací.

4) Pravlk

Dokonce i zlovlci, které si ochočily Starkovic děti, mají svůj reálný předobraz. Pravlk obrovský sice vyhynul už před několika milénii, svého času však býval větší a mohutnější než jeho do dnešních časů přeživší příbuzní. Proti obřím bytostem ze Hry o trůny, které v dospělosti výškou v kohoutku překonávají i leckterého člověka, by však i ten nejurostlejší pravlk působil jako trpaslík.

10 nejlepších bojových scén Hry o trůny. Bouře mečů nad Západozemím propukla

5) Zoroastrismus

Zatímco většina obyvatel Západozemí polyteisticky uctívá Sedm, na východním kontinentu Essos rychle roste obliba kultu ohnivého boha R’hllora. Toto náboženství přitom svou úctou k plamenům výrazně připomíná vůbec nejstarší monoteistickou víru v dějinách, do dnešních časů živoucí zoroastrismus. Ten založil ve starověké Persii prorok Zarathuštra a součástí jeho učení je i dualistická představa o věčném konfliktu dobra a zla.

R’hllor tak v mnoha ohledech připomíná dobrého boha Ahuru Mazdu, zatímco Velký Jiný, Pán temnoty a bůh strachu a smrti zase nese rysy zlovolného Ahrimana.

6) Motta skotských klanů

Každý významný rod Západozemí má svoje slova, která do omrzení opakuje. Starkové vyhrožují, že se blíží zima snad už od počátku jara a Targaryeni jsou nezdravě posedlí spalováním a krveproléváním. Ve středověku se podobné krátké věty někdy dostaly do šlechtických erbů, ve velké oblibě se ale těšily především u skotských klanů. Jejich motta, která můžete naleznout na internetu, se těm ze světa ledu a ohně nápadně podobají.

7) Černá večeře a Bartolomějská noc

Pamatujete si ještě na Rudou svatbu? Starkové byli pod záminkou usmíření nalákáni rodem Freyů, kteří je pak skrze zradu spojenců a tajnou dohodu s Lannistery nemilosrdně povraždili přímo na slavnostní hostině. Podobná událost má přitom místo i ve skotských dějinách, kdy nechal tamní král během večeře přinést hostům hlavu černého kance, tehdy snadno rozpoznatelné znamení smrti. Šlechtici z rodu Douglasů následně opravdu přišli o hlavu.

Zvítězíš, nebo zemřeš. Postavy, které nás nejspíš opustí v 8. sérii Hry o trůny

Historie zná ale příkladů podobně ošklivého násilí během slavnostních událostí samozřejmě mnohem více. Ve Skotsku se například udál i masakr na hradu Glencoe, během něhož hosté povraždili své hostitele. Podobně krvavý byl i nástup prvního japonského císaře Džimmu k moci, kdy panovník oznámil počátek vraždění svých oponentů na oslavě zazpíváním písně.

Svatební tematika však nejspíš každému nejvíce připomene Bartolomějskou noc. Ta proběhla vzápětí po sňatku, který měl ukončit dlouhou válku mezi protestantskými hugenoty a katolíky. Co začalo úkladnou vraždou několika hugenotských vůdců, pokračovalo krvavou lázní v ulicích Paříže i v dalších francouzských městech. Že se proto válka vzápětí rozhořela nanovo, asi ani nemusíme dodávat.

⟰ Napiš nám svůj názor do diskuze ⟰
Přidej svůj názor