Zavedu úzké větrací šachty a nebudu se měnit v hada, protože to nepomáhá. 100 pravidel pro záporáky

20. 6. 2018 13 484×241 světlý/tmavý vzhled

Občas je s plány padouchů něco špatně a nám divákům je to jasné už od prvního okamžiku. Kdyby se záporák nechoval jako naprostý hlupák, mohl by hlavního hrdinu snadno porazit a dosáhnout kýženého cíle. Všiml si toho i Peter Anspach a sestavil svůj slavný návod pro padouchy, který jsme pro vás přeložili.

Seznam zlovolného hrůzovládce

1) Mé Legie děsu budou vybaveny přilbami s průzory z čirého plexiskla a ne těmi, které zakrývají celý obličej.

2) Větrací šachty budou příliš úzké, než aby se jimi někdo mohl proplazit.

3) Vznešeného bratra, jehož jsem obral o trůn, nechám zavraždit. Nebudu ho tajně držet v zapomenuté cele své kobky.

4) Poprava zastřelením není příliš milosrdná pro mé nepřátele.

5) Artefakt, který mi dodává sílu, neschovám kdesi v Pohoří beznaděje za Ohnivou řekou. Ani když jej budou střežit Věční draci. Strčím si ho doma do trezoru. To samé provedu s předmětem, který je mou jedinou slabinou.

6) Nebudu se kochat utrpením hrdinů, než je zabiji.

Arzenál scénáristů: 5 příběhových triků, které na nás filmaři často vytahují

7) Pokud se mě zajatý protivník zeptá: „Heleď, nevysvětlíš mi aspoň, o co se vlastně snažíš?“, odpovím: „Ne.“ a zastřelím ho. Když nad tím tak přemýšlím, radši ho nejdřív zastřelím a až potom řeknu: „Ne.“

8) S krásnou unesenou princeznou se ožením hned, jak to bude možné a celý obřad provedu diskrétně v soukromí. Neuspořádám velkolepé představení naplánované tři týdny dopředu, během nichž teprve dokončuji poslední část svého plánu.

9) Nikam nenainstaluji mechanismus sebedestrukce, nebude-li to vysloveně nutné. Pokud to nutné bude, nepoužiji velké červené tlačítko s nápisem Pozor, nemačkat!  Tlačítko Pozor nemačkat! místo toho vyšle spršku střel na každého idiota, který ho stiskne. Také zapínací a vypínací tlačítka nikdy nesmějí vypadat jako zapínací a vypínací tlačítka.

10) Nebudu vyslýchat nepřátele v pracovně uprostřed své tvrze. Hotýlek dostatečně daleko za hranicemi poslouží stejně dobře.

11) Udržím se v bezpečí díky své převaze. Proto si ji dokazovat tím, že bych zanechával stopy v podobě hádanek. Nenechám také své slabší nepřátele žít jen proto, abych ukázal že mi nejsou nebezpeční.

12) Jedním z mých rádců bude obyčejné pětileté děcko. Všechny chyby v mých plánech, které postřehne, před implementací opravím.

13) Zabité protivníky nechám zpopelnit, popřípadě do nich alespoň vyprázdním několik zásobníků. Nenechám je umírat na dně propasti. Jejich smrt oznámím a oslavím teprve poté, co jsem jejich těla výše uvedeným způsobem zlikvidoval.

14) Hrdina nemá právo na poslední polibek, poslední cigaretu, nebo zkrátka poslední cokoliv.

15) Nebudu používat přístroje s digitálním odpočtem. Jestliže se jim z nějakého důvodu nemůžu vyhnout, nechám je explodovat, už když se na displeji ukáže 1:17 a hrdina se zrovna připravuje provést svůj plán.

16) Nikdy nevyslovím větu: „Ale než zemřeš, chtěl bych ještě něco vědět.“

17) Když zaměstnávám poradce, čas od času jim budu naslouchat.

18) Nezplodím syna. Jeho směšný, špatně naplánovaný pokus sesadit mě z trůnu by sice selhal, ale mohl by mě nebezpečně rozptýlit v nanejvýš nevhodný okamžik.

19) Nezplodím dceru. Co naplat, že by byla stejně zlá jako krásná? Stačil by jediný pohled na neotesanou postavu hrdiny a hned by zradila vlastního otce.

20) Nedopřeji si maniakální chechot, i přes jeho prokázané pozitivní účinky při zvládání stresových situací. Mohl bych totiž přehlédnout neočekáváný vývoj situace, který pozornější jedinec s mým ďábelským smíchem synchronizoval.

21) Najmu talentovaného módního návrháře, aby se postaral o originální uniformy mých Legií děsu. Ty nebudou vykrádat motivy nacistických úderných jednotek, římské pěchoty nebo divošských hord Mongolů. Ti všichni byli nakonec poraženi a já chci, aby moji bojovníci přemýšleli pozitivněji.

22) Ať mě bude vidina neomezené moci pokoušet sebevíc, nikdy nepohltím energetické pole větší než moje hlava.

23) Ponechám si zásobu technologicky nenáročné výzbroje a vycvičím své bojovníky v jejím používání. Pokud pak hrdinové vyřadí můj generátor energie a/nebo zbaví standardní paprskomety účinnosti, moje jednotky nepodlehnou tlupě divochů s kopími a kamením.

24) Zachovám si střízlivý pohled na svou sílu a slabiny. I když si v práci užiji míň srandy, aspoň nikdy nebudu muset zvolat: „Ne, to se nemůže stát! JSEM NEPŘEMOŽITELNÝ!“ (V takových případech následuje smrt zpravidla okamžitě.)

25) Takřka nezničitelný přístroj, který má jedinou drobounkou, téměř nepřístupnou slabinu, nikdy nenechám vyrobit. I kdyby na papíře vypadal slibně.

26) Jakkoli atraktivní mohou rebelky někdy být, určitě najdu někoho stejně atraktivního i mezi lidmi, kteří se mě nesnaží zabít. Proto se dvakrát rozmyslím, než si nechám někoho z vězení poslat do ložnice.

27) Všechno důležité nechám vyrobit v několika kopiích. Podstatné systémy budou mít vícero ovládacích panelů a záložní zdroje energie. Ze stejného důvodu s sebou vždy ponesu alespoň dvě plně nabité zbraně.

28) Klec, ve které chovám svoji domácí nestvůru, bude zajištěná proti jejímu úniku a postavená tak, abych do ní nemohl spadnout.

29) Začnu se oblékat do světlých, pastelových barev, čímž zmatu své nepřátele.

30) Kouzelníky břídily, neohrabané panoše, zbabělé zloděje a bardy bez talentu preventivně popravím. Pokud jim bude chybět zdroj pobavení, hrdinové se jistě na svou výpravu vykašlou.

31) Všechny naivní, prsaté hospodské dívky mé říše budou nahrazeny unavenými, věčně rozmrzelými číšnicemi. Tak připravím hrdinu a jeho poskoka o potenciální podporu a/nebo romantickou podzápletku.

32) Nesrazím v zuřivosti hlavu poslovi špatných zpráv, jenom abych ukázal, jak strašně jsem zlý. Na kvalitního posla dneska člověk jen tak nenatrefí.

33) Nebudu po vysoce postavených příslušnicích své organizace požadovat, aby chodily v nerezových korzetech. Kazí to morálku. Taktéž oblečení z černé kůže zůstane vyhrazeno pro formální příležitosti.

34) Neproměním se v hada. Nikdy to nepomáhá.

I to někdo udělal pro roli. 7 neuvěřitelných příprav na film, které provedli slavní herci

35) Nenechám si narůst bradku. Za starých časů působila démonicky. Dneska s ní jen vypadáte jako nespokojený příslušník generace X.

36) Neuvězním členy hrdinovy družiny ve stejné části kobky, natožpak v jediné cele. Jde-li o důležité zajatce, nechám si klíček k jejich okovům u sebe a nerozdám jeho kopie každému řadovému bachaři.

37) Pokud mi důvěryhodný pobočník sdělí, že Legie děsu prohrávají bitvu, uvěřím mu. Je to koneckonců můj důvěryhodný pobočník.

38) Má-li mnou právě zabitá osoba nějakého potomka nebo sourozence, okamžitě jej najdu a zbavím se ho. Nebudu čekat, až vyroste s myšlenkami na pomstu a vrátí se, až budu starý.

39) Jestliže se nutně musím vydat do bitvy, rozhodně nepojedu v čele Legií děsu. Na bojišti pak nikdy nevyhledám svého úhlavního nepřítele.

40) Nebudu řešit, co je či není rytířské nebo sportovní. Mám-li nezastavitelnou superzbraň, nasadím ji hned a využiji ji co nejčastěji, místo abych si ji nechal v záloze.

41) Jakmile zabezpečím svou mocenskou pozici, nechám zničit všechny ty dotěrné přístroje pro cestování časem.

42) Když zajmu hrdinu, dám si záležet, abych lapil i jeho psíka, opici, fretku nebo zkrátka jakékoli nechutně rozkošné zvířátko schopné překousat provazy a nosit klíče.

43) Se zdravou skepsí se postavím k tvrzením krásné rebelky, kterou údajně přitahuje má moc či šarm a klidně zradí své společníky, zasvětím-li ji do svých plánů.

44) Zaměstnám jen ty lovce odměn, kteří pracují pro peníze. Ti, kterým jejich práce přináší především potěšení mívají pitomý nápad dávat lovenému férovou šanci.

45) Zajistím, aby každý dobře chápal, kdo je v mé organizaci za co zodpovědný. Když například zklame můj generál, netasím svou zbraň, nenamířím ji na něj a neřeknu: „Taková je cena tvého selhání,“ jen abych se znenadání otočil a zapíchl náhodného poskoka.

46) Zeptá-li se můj rádce: „Můj pane, vždyť je sám. Co zmůže jediný muž?“, odpovím mu: „Tohle,“ a zabiji ho.

47) Jakmile zjistím, že se nějaký mladý zelenáč vydal na výpravu, aby mě zničil, zabiji ho. Nebudu čekat, než přestane být mladým zelenáčem.

48) K příšeře, kterou ovládám skrze magii či technologii, se budu chovat vlídně a s respektem. Pokud se někdy urve z řetězu, třeba se mi potom nebude chtít okamžitě pomstít.

49) Pokud se dozvím, kde se nachází jediná věc, která je schopná mě zničit, nepošlu pro ni všechna svá vojska. Místo toho pošlu bojovníky sebrat nějaký úplně nesouvisející předmět a podám si diskrétní inzerát s poptávkou do místních novin.

50) Mé ústřední počítače budou mít vlastní operační systém, nekompatibilní se standardními přístroji od Applu nebo IBM.

51) Když některý strážce mých kobek vyjádří znepokojení nad podmínkami, v nichž držím krásnou princeznu, přeložím ho okamžitě někam, kde nebude muset pracovat s lidmi.

52) Nechám si vypracovat znalecký posudek a zaplatím tým diplomovaných architektů, aby mi řekli o všech tajných průchodech a opuštěných štolách, které bych nemusel znát.

53) Prohlásí-li zajatá princezna: „Nikdy si tě nevezmu! Slyšíš? Nikdy!“, odvětím „Jak myslíš,“ a zabiji ji.

54) Když uzavřu smlouvu s démonem, nepokusím se jej vzápětí podrazit čistě proto, že na to mám náladu.

55) Znetvoření mutanti i vyšinutí psychopati samozřejmě do mých Legií děsu patří. Jenom je zkrátka nebudu posílat na důležité mise vyžadující takt a prohnanost, pokud mám k dispozici někoho stejně kompetentního a méně nápadného.

56) Nechám Legie děsu cvičit základy střelby. Každý, kdo na deset metrů netrefí cíl o velikosti lidské postavy, poslouží místo terče.

57) Před aktivací uloupených přístrojů a artefaktů si pozorně pročtu uživatelskou příručku.

58) Jestliže budu muset prchnout, nezastavím se u východu v dramatické póze, abych hrdiny oblažil poslední hláškou.

59) Nepostavím inteligentní počítač chytřejší, než jsem já.

60) Můj pětiletý rádce dostane za úkol prolomit každou šifru, kterou používám. Pokud to zvládne do půl minuty, přestanu ji používat. To platí i pro všechna hesla.

61) Pokud se mě mí poradci zeptají, proč všechno zbytečně riskuji svým šíleným plánem a já nenajdu uspokojivou odpověď, nebudu v něm pokračovat.

62) Chodby mé tvrze se budou muset obejít bez výklenků a vyčnívajících opěrných prvků, za nimiž by se mohli krýt vetřelci během přestřelky.

63) Odpadu se budu zbavovat ve spalovně, ne v drtičce. Oheň nechám hořet nonstop, abych se vyhnul všem těm nesmyslům s ohněm šlehajícím lidem přístupnými otvory v pravidelných, předvídatelných intervalech.

64) Poradím se s kompetentním psychiatrem a zbavím se všech neobvyklých fobií a bizarních nutkání, která by mě mohla znevýhodnit.

Než přišel Pán prstenů. 8 fantasy filmů, které jsou starší než Jacksonova slavná trilogie

65) Pokud už musí mít můj centrální počítač volně přístupné terminály, na všech mapách komplexu zřetelně vyznačím Hlavní řídící středisko. Takto označenou místnost pak budu používat jako popravčí komoru. Skutečné Hlavní řídící středisko skryji pod názvem Záložní jímka.

66) Do klávesnice terminálu pro zadávání hesla namontuji skener otisků prstů. Když pak někdo tajně odpozoruje přístupovou sekvenci nebo ji odhadne na základě ohmatanosti kláves, spustí jeho pokus o přístup automaticky alarm.

67) Přestane-li fungovat libovolná bezpečnostní kamera, všechny stráže budou mít okamžitě pohotovost. A to i kdyby byly závady systému na denním pořádku.

68) Ušetřím každého, kdo mi kdysi zachránil život. Je to rozumné, protože tak motivuji ostatní, aby udělali to samé. Platí to ale jenom jednorázově. Chce-li někdo, abych se nad ním slitoval i podruhé, měl by mi raději zachránit život znovu.

69) Zruším povolání porodních asistentek. Děti se budou rodit jenom v nemocnicích pod státním dohledem. Sirotky nenechám na pospas osudu v lesích, kde se jich mohly ujmout bytosti divočiny. Místo toho poputují do ústavů náhradní výchovy.

70) Když se mé stráže při pátrání po vetřelcích rozdělí, vždy půjdou alespoň ve dvou. Jakmile se jeden z nich ztratí, ten druhý spustí poplach a vyžádá si posily. Nebude zvědavě nakukovat za roh.

71) Rozhodnu-li se vyzkoušet, zda je mi pobočník věrný a zaslouží si být jmenován důvěryhodným pobočníkem, připravím si opodál pohotovostní četu. To pro případ, že by se ukázalo, že není.

72) Jestliže hrdinové stojí okolo zvláštního přístroje a posmívají se mi, nezaútočím svou nezastavitelnou superzbraní, ale použiji něco konvenčnějšího.

73) Nedám svůj souhlas k tomu, aby byli hrdinové propuštěni, jestliže vyhrají zmanipulovaný zápas. Dokonce ani tehdy, když mě mí rádci ujišťují, že je něco takového nemožné.

74) Neoznačím disk s multimediální prezentaci svého padoušského plánu navrženou tak, aby ji pochopil i můj pětiletý poradce, slovy „Projekt Ničitel“. Nenechám ji také ležet přímo na stole.

75) Legie děsu dostanou pokyn napadnout hrdinu hromadně, místo aby se vojáci rozestavili okolo a útočili jeden po druhém, popřípadě ve dvojicích.

76) Když hrdina uteče na střechu mého paláce, nezačnu se s ním rvát a pokoušet se ho svrhnout dolů. Nebudu s ním také bojovat u okraje útesu. (Střetnutí na provazovém mostě nad řekou žhnoucí lávy už vůbec nepřipadá v úvahu.)

77) Pokud už v dočasném zatmění mysli nechám hrdinu odmítnout místo svého pobočníka, zachovám si alespoň dostatek příčetnosti abych nabídku vyslovil teprve když bude můj stávající důvěryhodný pobočník bezpečně z doslechu.

78) Nepřikážu svým Legiím děsu: „A musíte mi ho přivést živého!“ Formuluji svůj příkaz takto: „Zkuste ho zajmout živého, pokud by vám to nezpůsobilo příliš mnoho nepříjemností.“

79) Dokáže-li moje zbraň zkázy napravit škody, které způsobila, nechám ji ihned po použití roztavit a ze získaného kovu vyrazím limitovanou edici pamětních mincí.

80) Pokud se mí nejslabší pochopové nedokážou zbavit hrdiny, pošlu po něm hned ty nejsilnější. Nebudu ztrácet čas tím, že bych vysílal stále silnější a silnější služebníky, jak se začne dostávat blíž a blíž k mé pevnosti.

81) Když odzbrojím hrdinu v boji na pohybující se platformě, chystám se mu zasadit poslední ránu a on něco zahlédne za mými zády a mrskne sebou na zem, budu okamžitě následovat jeho příkladu. Neotočím se zvědavě, abych zjistil, co můj protivník zahlédl.

82) Nebudu střílet po nepřátelích, kteří stojí nebezpečně blízko opěrným pilířům něčeho těžkého a špatně vyváženého.

83) Když večeřím s hrdinou, otrávím jeho pohár a následně musím z nějakého důvodu odejít od stolu, objednám nám oběma nové pití. Nepokusím se odhadovat, zda hrdina poháry vyměnil či nikoli.

84) Nenechám vězně jednoho pohlaví střežit strážemi opačného pohlaví.

85) Poslední krok mého plánu nebude přehnaně komplikovaný. Žádné Seřaďte 12 Kamenů síly na posvátném oltáři a poté aktivujte medailon během úplného zatmění. Spíš něco ve stylu Stiskněte tlačítko.

86) Přesvědčím se, že moje zbraň zkázy pracuje dle předpokladů a nezapomenu ji uzemnit.

87) Kádě obsahující nebezpečné substance budou zakryty, pokud se s nimi zrovna nepracuje. Nepostavím nad nimi také žádné můstky.

88) Když mí podržtaškové naprosto selžou ve svém úkolu, nevynadám jim jen proto, abych je vzápětí poslal pokračovat.

89) I když získám hrdinovu superzbraň, nebudu hned rozpouštět Legie děsu a polevovat v pozornosti čistě z toho důvodu, že si myslím, že je nezastavitelná. Hrdina měl svou superzbraň koneckonců k dispozici a jak nakonec dopadl…

90) Nenavrhnu Hlavní řídící středisko tak, aby měly všechny pracovní stanice dveře za zády.

91) Nebudu ignorovat posla, který se ke mně vpotácí znavený a očividně rozrušený, i když se zrovna věnuji nějaké zábavě nebo kosmetickým úpravám zevnějšku. Jeho zpráva by totiž dokonce mohla být i důležitá.

92) Když mi hrdina zatelefonuje, nebudu se mu vysmívat. Místo toho přiznám, že mě jeho zarputilý odpor vedl k přehodnocení mých zlovolných způsobů a že jsem nahlédl jejich marnost. Řeknu mu, že pokud mě nechá pár měsíců tiše kontemplovat tato nová zjištění, pravděpodobně se navrátím na cestu spravedlnosti. (Hrdinové jsou v tomhle ohledu děsně lehkověrní.)

93) Rozhodnu-li se uspořádat dvojitou popravu hrdiny a svého služebníka, který zradil nebo jinak zklamal, dohlédnu na to, aby právě hrdina zemřel první.

94) Během zatýkání nedovolí mé stráže vězňům vzít si s sebou drobnou cetku čistě sentimentální hodnoty.

95) Moje kobka bude mít vlastní tým mediků doplněný o bodyguardy. Když bude nějakému vězni špatně a jeho kolega bude volat o pomoc, stráže přivedou celou tuhle partu, místo aby otevřely celu a šly se podívat.

96) Dveře v mém sídle se zavřou, když do otevíracího terminálu střelíte zvenčí a otevřou se, když to uděláte zevnitř. Rozhodně ne naopak.

97) Nevybavím kobku nábytkem s reflexivními povrchy nebo vůbec s čímkoli, co se dá roztříštit.

98) Vstoupí-li do mé říše atraktivní mladý pár, budu ostražitě monitorovat jeho aktivity. Pokud má dvojice šťastný a láskyplný vztah, stačí ji ignorovat. Jestliže je však okolnosti donutily spojit se proti jejich vůli a tráví spoustu času vzájemným hašteřením a kritizováním vyjma momentů, kdy si vzájemně zachraňují život a zároveň se v nich probouzejí zárodky sexuálního napětí, okamžitě nařídím jejich popravu.

99) Každý datový soubor klíčového významu bude mít alespoň 1,45 megabajtů.

100) A konečně – abych udržel své poddané permanentně ve stavu bezduchého tranzu, poskytnu každému z nich neomezený přístup k internetu.

© Autorská práva k tomuto Seznamu zlovolného hrůzovládce vlastní od let 1996-1997 Peter Anspach. Pokud se vám líbí, můžete jej sdílet dál nebo kdekoli publikovat, pokud (1) jej nijak neupravíte a (2) připojíte toto upozornění o autorských právech.

Práva k českému překladu vlastní Filmožrouti.

Poznámka k bodu 99: v době vzniku seznamu se dosud běžně data přenášela na disketách. Ty měly tehdy obvykle kapacitu 1,44 megabitů, v marketingu se ale nesprávně používala jednotka megabajt, která se objevuje v původním textu.

⟰ Napiš nám svůj názor do diskuze ⟰
Přidej svůj názor