Trpaslíci Středozemě: Vysvětlíme, jak se dostali do Ereboru a proč je prsteny nemění na přízraky

27. 7. 2018 17 068×1163 světlý/tmavý vzhled

Ze všech velkých národů Tolkienovy   Středozemě se trpaslíkům dostává asi nejmenší pozornosti. Silmarillion totiž vypráví převážně o událostech Prvního věku, kdy světu dominovali elfové a Pán prstenů zase dokumentuje poslední fázi elfského úpadku a nástup vlády lidí. To ale ovšem neznamená, že bychom o trpaslících vůbec nic zajímavého nevěděli.

Za zmínku stojí už jejich samotný původ. Elfům a lidem se v Tolkienově světě občas říká Ilúvatarovy děti, protože jsou dílem nejvyššího boha osobně. Trpaslíky však vytvořil Aulë, jeden z Valar (nižších bohů), který ale nevládl mocí naplnit je skutečným životem. Mohli se tudíž hýbat a konat, pouze pokud je Aulë ovládal svou myslí.

Návrat krále: Vysvětlíme kým je Aragorn, co dělal po pádu Saurona a co znamená jeho prsten

Ilúvatar ale jako vševědoucí bytost o pokusech svého služebníka stvořit nový život dobře věděl a jednoho dne přišel na návštěvu. Aulë všechno přiznal a už už se chystal své výtvory zničit kladivem, když si náhle všiml, že se trpaslíci snaží uhnout jeho ráně. Ilúvatar se totiž slitoval a dal jim skutečný život.

Aulë následně vzal svých Sedm otců a jejich manželky a uložil je do hlubin země, kde se měli vzbudit z hlubokého spánku, až nadejde jejich čas. Jen Durin spal sám – když se pak později vzbudil a vystoupil na povrch, založil město Khazad-dûm a také čeleď Dlouhovousáčů, nazývaných podle zakladatele též Durinův lid. Tito trpaslíci byli nejmoudřejší, nejvíc se přátelili s elfy a lidmi a také žili v průměru nejdéle.

Existovalo však i dalších šest čeledí, které žily v různých částech Tolkienova světa. Mnozí trpaslíci pak bojovali ve válkách Prvního věku proti prvnímu Temnému pánovi Morgothovi – už tehdy ale občas docházelo třeba i ke konfliktům s elfy. Konkrétně trpaslíci zavraždili jistého krále Thingola kvůli náhrdelníku jménem Nauglamír. Příběhem se v mnoha ohledech inspiroval Peter Jackson   v Hobitovi, kde se elfí panovník Thranduil podobně pře s trpaslíky o vzácné kameny.

Pozůstatky elfí říše Eregionu, kterou Sauron zcela zničil.

Ve Druhém věku pak naopak došlo k velkému přátelství mezi trpaslíky a vznešenými elfy z řemeslně zdatného národa Noldor. Ti se totiž usídlili v Eregionu u paty Mlžných hor a spolupracovali tak přímo s obyvateli Khazad-dûm. Pak se ale v oblasti objevil Sauron ve své krásné podobě a začal spolu s elfím kovářem Celebrimborem tvořit Prsteny moci.

Sedm z nich se časem dostalo i k trpaslíkům a ti je využívali k navyšování svého bohatství. Sauron poté ale vykoval Jeden prsten a všechny ostatní se dostaly pod jeho vliv. Zatímco ale lidské uživatele kouzelných šperků jejich prsteny zcela zkazily a nakonec změnily v přízraky, na trpaslíky měly o poznání menší účinek.

Aulë totiž stvořil trpaslíky tak, aby byli velmi odolní proti všem chorobám a působení magie. Na Gimliho například neměl žádný vliv Sarumanův mocný hlas, když král Théoden s čarodějem jednal v prodloužené scéně Návratu krále 90 %. Podobně trpaslíci vzdorovali i prstenům, ty v nich ale dokázaly přinejmenším rozdmýchat hrabivost a nesvár.

Dějiny Rohanu: Vysvětlíme, kdo byl Helm Kladivo a jak přišel Saruman ke své věži

Ve válce Posledního spojenectví elfů a lidí bojovali trpaslíci na obou stranách, Durinův lid z Khazad-dûm však stál proti Sauronovi.

Nejzajímavější jsou však trpasličí dějiny Třetího věku, o kterých toho víme relativně dost díky Dodatkům ke knižnímu Návratu krále. Tehdy Dlouhovousáči kopali až příliš hluboko a probudili při hledání mithrilu balroga, který ke kořenům země uprchl kdysi dávno v časech porážky svého původního pána Morgotha.

Démon zabil tehdejšího krále Durina VI. a vyhnal trpaslíky z Khazad-dûm, které se od těch časů říkalo Morie neboli černá propast. Část uprchlíků tehdy založila nové království Erebor v Osamělé hoře, které záhy začalo prosperovat. Pokoušeli se žít i v Šedých horách na severu, kde byli ale často napadáni tamními draky.

Okřídlení ještěři je ale stejně nenechali na pokoji a největší z nich, mocný Šmak, jednoho dne přiletěl a napadl království pod horou. Následoval další exodus trpaslíků, z nichž mnozí prchli do Železných hor. Král Thrór se ale místo toho pokusil vstoupit do Morie, kde byl zavražděn skřetem Azogem.

To trpaslíky rozzuřilo. Král Thráin II. svolal všechny čeledě trpaslíků a vyrazil do dlouhé, namáhavé války se skřety, která se z velké části odehrávala v podzemí Mlžných hor. Ta skončila velkou bitvou v Azanulbizaru, v níž trpaslíci za cenu strašlivých ztrát rozdrtili hordy skřetů a definitivně zvítězili.

Bitva se ukázala i ve flashbacku Neočekávané cesty 81 %, prvního dílu Hobita. Oproti knize však obsahovala řadu změn – Azog totiž v předloze zemřel, když ho zabil mladý Dáin, ten samý, který později přišel na pomoc Thorinovi. A když už se bavíme o Thorinovi, ten tehdy skutečně získal své jméno Pavéza, když ztratil štít a musel se krýt dubovou větví. Nestřetl se však z Azogem.

Mrtých trpaslíků bylo tolik, že je jejich přeživší druhové nemohli pohřbít dle pradávných zvyků. Proto se odhodlali k radikálnímu kroku a padlé spálili. Thráin II. chtěl vítězství využít a získat zpátky Morii, ale zdecimovaná armáda už nechtěla dál pokračovat. Dáin navíc spatřil v temnotách balroga, když zabíjel Azoga u brány.

Durinův lid se proto odebral do Modrých hor nedaleko Kraje, kde založil nové sídlo. V Hůrce pak dědice trůnu Thorina jednoho dne potkal čaroděj Gandalf, který už v té době na rozdíl od filmů věděl, že se v Dol Gulduru skrývá samotný Sauron a obával se, že se Temný pán spolčí s drakem a využije jeho ničivé síly.

Dějiny Gondoru: Jak krále nahradili správci a jak vzniklo spojenectví s Rohanem

S Thorinem proto našli společnou řeč, neboť trpaslíci stále toužili po návratu do své domoviny. To vedlo nakonec až k výpravě Gandalfa, trpasličí družiny a hobita Bilba, během které byl Šmak skutečně zničen a Erebor obnoven. Thorin však padl v bitvě rukou Azogova potomka Bolga a na trůn tak usedl výše zmíněný Dáin.

Po letech se pak Thorinův bývalý společník Balin rozhodl zkusit štěstí podruhé a s další družinou vyrazil do Morie. Zpočátku to vypadalo, že jeho expedice bude mít úspěch, po pěti letech ale začali zběsile dorážet skřeti. Balin byl zastřelen a pohřben, ostatní trpaslíci se pak už nedokázali dlouho bránit a do jednoho zahynuli v boji.

Ještě těžší zkouška pak přišla během Války o Prsten, kdy Erebor napadli Východňané a král Dáin padl při obraně Hory. Jeho syn Thorin III. ale nakonec dokázal vojska lidí odrazit, když jejich morálku podkopaly zprávy o porážce Saurona na pláních před Minas Tirith.

Ve čtvrtém věku potom Gimli odvedl část trpaslíků do jeskyní za Helmovým žlebem, které objevil během války, a založil tam kolonii. Někdy později se pak narodil poslední Durin, sedmý svého jména (trpaslíci ale považovali všechny Duriny za návrat svého původního praotce) a dovedl trpaslíky zpátky do Khazad-dûm, odkud bylo konečně vypuzeno všechno zlo.

Zvonění kladiv se pak ještě nějakou dobu rozléhalo podzemními halami, trpaslíci ale podobně jako dříve elfové ve Středozemi ubývali, až nakonec zmizeli docela. Světu od té doby už definitivně vládli jen lidé.

⟰ Napiš nám svůj názor do diskuze ⟰
Přidej svůj názor  (1 komentář)