Harad, Rhûn, Chand a Umbar: Co víme o méně známých zemích Středozemě?

17. 8. 2018 10 917×1134 světlý/tmavý vzhled

V uplynulých dílech našeho seriálu o světě Pána prstenů jsme prozkoumali historii Rohanu a Gondoru, ale i zemí trpaslíků nebo hobitů. Na mapě Středozemě ale stále ještě zbývá pár míst, o nichž toho z filmů mnoho nevíme. Proto si dnes povíme něco o zemích jihu a východu, které jsme na plátně dosud nemohli navštívit.

1) Harad

Slovo Harad znamená v elfím jazyce Sindarinu prostě jih, jak si můžete všimnout třeba v konverzaci Elronda s Gandalfem při jejich prvním setkání ve snímku Hobit: Neočekávaná cesta 81 %. Obyvatelé západních zemí ale tímto slovem označovali i konkrétní zemi, která na severu sousedila s Gondorem a Mordorem.

Co se stalo po zničení Jednoho prstenu? Galadriel zničila Dol Guldur a Kraj byl vypleněn Sarumanem

Dělila se na dvě části. Blízký Harad obývali lidé snědé pleti, kteří neměli zpravidla příliš přátelské vztahy s gondorskými sousedy. Svůj podíl na tom jistě měl i fakt, že Haradské kdysi utlačovali Númenorejští předkové obyvatel Gondoru, když na ostrovní říši padl stín strachu ze smrti. Černí Númenorejci, kteří unikli zkáze své země, také v Haradu dále setrvávali a neměli mnoho dobré vůle pro své příbuzné ze severu.

V Dálném Haradu pak žili lidé černé pleti, obývající džungle a pouště. Odtamtud také pocházeli olifanti, obří sloni využití v bitvě před branami Minas Tirith.

Mnozí Haradští sloužili ve Třetím věku Sauronovi, přesto však jejich země zjevně nebyly zcela nepřátelské k návštěvníkům zpoza hranic. Aragorn cestoval Haradem dokonce tak daleko, že se dostal až do míst, kde už nepoznával souhvězdí na obloze. Jižní země navštívil též Gandalf, který je procestoval pod jménem Incánus.

Značná část Haradu byla počátkem Čtvrtého věku připojena ke Sjednocenému království Aragorna Elessara.

2) Umbar

Přístavní město Umbar založili Númenorejci. Po Pádu se stalo útočištěm bývalých příznivců krále Ar-Pharazôna. Ti se v průběhu své historie několikrát spojili se Sauronem proti Gondoru. To rozzlobilo krále západu natolik, že Umbar nakonec dobyli a město strávilo nějaký čas pod jejich vládou.

Prsteny moci: Koho učiní neviditelným? A co by se stalo, kdybyste Jeden prsten prohlásili za svůj?

Nakonec ale po občanské válce opět vládu převzali nepřátelé koruny a nastal čas korzárů, kteří z přístavů Umbaru pravidelně terorizovali své severní sousedy. Jednu z největších ran jim zasadil Aragorn, když jako Thorongil sloužil gondorskému správci Ecthelionovi během svých mladých let. Zničil totiž jejich flotilu překvapivým útokem a osobně zabil velitele přístavu. Po pádu Temné věže se pak Umbar stal součástí jeho říše.

V Umbaru mimochodem přistál Ar-Pharazôn předtím, než podrobil Saurona a odvezl si ho na Númenor. Na památku této události později Gondorští ve městě vztyčili bílý sloup, který byl později stržen, když v Umbaru opět získal moc Sauron.

3) Rhûn

Země Rhûnu se rozkládaly na východě, kde se nacházelo i stejnojmenné jezero. Obývali jej Východňané, kteří jsou v Tolkienově   díle silně inspirovaní národy Asie. Nikdy nevydané první verze Hobita dokonce obsahovaly zmínku o Číňanech a poušti Gobi. Národy jako jsou Vozatajové navíc kočovným stylem života a nenadálými invazemi dosti připomínají Huny či Mongoly, kteří kdysi útočili na evropské země podobně jako Východňané na Mordor.

Návrat krále: Vysvětlíme kým je Aragorn, co dělal po pádu Saurona a co znamená jeho prsten

I Rhûn se nakonec dostal pod Sauronův vliv a posílal mu na pomoc vojáky, z nichž mnozí oblehli sousedící říše Dol a Erebor. Trpaslíci mimochodem žili i v samotném Rhûnu, byť mnozí z nich před stínem Temného pána později prchli. Gandalf východní země nikdy nenavštívil, vydali se do nich ale tři jiní čarodějové. Dva modří už se odtamtud nevrátili, Saruman se však později usadil ve věži Orthank.

4) Chand

O Chandu toho víme zdaleka nejméně. Nacházel se na jihovýchodě a žili v něm Varjagové, kteří se vzhledem k poloze své říše ocitli pod nadvládou Saurona a bojovali i ve válce proti Gondoru. Nevíme ani, co se s nimi stalo po zničení Prstenu.

5) Nurn

Nurn nebyla samostatná země, nýbrž součást Mordoru. Zmiňujeme ji ale hlavně proto, že se dost liší od toho Mordoru, který důvěrně znáte. Je totiž úrodná a rozkládá se okolo jezera Núrnen. Tam pěstovali pro Saurona otroci jídlo, kterým Temný pán krmil své početné armády. Aragorn však tamní lid osvobodil v závěru Třetího věku.

Nurn můžete navštívit také ve videohře Shadow of Mordor.

⟰ Napiš nám svůj názor do diskuze ⟰
Přidej svůj názor  (1 komentář)